FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Um (kant, i.)


um ( Kant, I.)

- zloľka vedomia (18), schopnos» produkova» predstavy alevo aktívna duchovná činnos» produkovanie predstáv. Čistý um (18) je zdrojom apríórnych pojmov (kategórií) a zásad (axióm) ako základov skúsenosti a jej objektov ( L262;709).