FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Účinok jogy


účinok jogy

- sa dosahuje sebazdokonaľovaním, premýšľaním, cvičením techník jogy v dennom živote; tým ziskavame schopnosť nznervózňovať sa, prijímať veci tak, ako sú, brať ich ako prirodzený proces, a tým získať silu, schopnosť problémové situácie vyriešiť správne.

Joga dáva zdravie.

Joga rozvíja koncentráciu.

Joga pomáha ziskať sebadôveru.

Joga pomáha udržiavať fyzickú a psychickú integritu.

Joga zosúlaďuje vnutorné a vonkajšie aktivity v dennom živote.

Joga dáva schopnosť prekonať zlozvyky, prípútanosti, závislosti.

Joga umožňuje sebarealizáciu.

( L840;13).