FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Účinnosť terapie


účinnosť terapie

- vyplýva z využívania niektorých všeobecných, nadradených princípov:

- terapeutický vzťah, ktorý sa vytvoril medzi pacientom a lekárom; - schopnosť pacienta získať v procese terapie nové poznatky a skúsenosti. V podstate možno predpokladať, že to zahrnuje určité učenie; predovšetkým je to učenie v oblasti emočnej;
- zmena vztahového rámcam, v ktorom sa určitá ťažkosť alebo okolnosť vníma ( L849;41).