FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učenie budhovo


učenie Budhovo

- v jadre tvoria štyri vznešené pravdy:

1. celý život je utrpenie,
2. utrpenie vyrastá z túžby po živote,
3. utrpenie možno odstrániť odstránením túžby po živote,
4. túžbu po živote možno odstrániť na osemdielnej ceste.

1. vznešená pravda: celý život je utrpenie. Urpením je narodenie i staroba, choroba i smrť, spojenie s nemilými i odlúčenie od milého, nesplnené priania. Utrpenie je aj akákoľvek zmena a človek je súhrn prebiehajúcich pochodov - dhammov (v sanskrite: dharma). Podstatu jedinca tvorí päť khand: telesnosť, cítenie, vnímanie, tvorivé sily a vedomie. Tie sa smrťou uvoľňujú a novým narodením znovu novo zoskupujú, a tak utrpenie pokračuje.

2. Utrpenie vyrastá z túžby po živote. Konkrétne: z nevedomosti, zložiek karmických síl, uvedomovania, mena a tvaru, šestora zmyslových oblastí, dotyku, pociťovania, smädu (po živote), ulpievania zvykom, vznikania, zrodenia, starnutia a umieranie.

3. Utrpenie možno odstrániť odstránením túžby po živote. Čiže odstránením nevedomosti, zložiek karmických síl, atď.

4. Túžbu po živote možno odstrániť na osemdielnej ceste. Osemdielnou cestou je:

I. pravý názor,
II. pravé rozhodnutie,
III. pravá reč,
IV. pravé konanie,
V. pravé žitie,
VI. pravé snaženie,
VII. pravé uvažovanie,
VIII. pravé sustredenie.

Podstatou Budhovho učenie je teda odpútanie sa od vonkajšieho života cestou vonkajšej a vnútornej disciplíny až po sebazrieknutie sa. Na teoretické otázky, ktoré nsúvisia s cestou za oslobodením (napr. či je svet večný alebo nie) Budha odmieta odpovedať. Odmietanie mytológie a redukcia metafyzických špekulácií spôsobilo, že Budhovo učenie takmer nezastaralo (cf. L152;170).