FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Učenie - druhy/príklady


učenie - druhy/príklady

augustinizmus

dualizmus

hylozoizmus

idealizmus

marxizmus
materializmus
monizmus

učenie Abélarda, P.
učenie Aristippa z Kyrény
učenie Aristotelovo

učenie Budhovo

učenie Empedokla

učenie filozofické

učenie Herakleita

učenie Lao-c'a

učenie Malebrancha, N.
učenie Melissa zo Samu
učenie milétskej školy

učenie o dvojakej pravde
učenie o jin a jang
učenie o piatich živloch

učenie Parmenida z Eley
učenie Pataňdžaliho
učenie Platonovo
učenie Plotinovo
učenie pytagorejcov

učenie Rgvédu

učenie Schopenhauera, A.

učenie školy eleatskej
učenie školy milétskej

učenie Talesa z Milétu

učenie Xenofana z Kolofónu

učenie Zenóna z Eley
učenie zoroastrizmu