FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Tvorba - odkazy


tvorba - odkazy

MP© tvorby
druhy/príklady tvorby
tvorenie (proces tvorby)
tvoridlo (nástroj tvorby)
tvorca (subjekt tvorby)
vlastnos» tvorcu
kompetencia kreatívna
tvorivos» (=kreativita)
tvorisko (miesto, kde sa uskutočňuje tvorba)
tvorivo (predmet tvorby, predmet, ktorý sa pretvára)
výtvor (=ponéma)
tvorstvo
stvorenie

GDD© tvorby
vznik tvorby
vývin tvorby

NES© tvorby
kreatológia
metóda biografická
psychológia tvorby