FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tvar <podoba> (mystika)


tvar <podoba> ( mystika)

- prejav periférnych vibrácií, ktorého prirodzenou tendenciou je vyžarovať jemné fyzikálne náboje navonok; preto je to jav zanikajúci. Joga učí, ako možno tieto jemné náboje usmerniť do centra tvaru, čo predlžuje jeho existenciu. Pri rozvinutom mystickom zrení sa tvar ukazuje ako súdržný, avšak hmlistý celok; preto možno tvar kvalitatívne považovať za nižšiu súčasť bytia, ktoré patrí do astrálneho sveta, sveta mátoh ( L396;430).