FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trópus


trópus

- použitie slova v prenesenom význame, pri ktorom slovné zvraty a spojenia dostávajú nový význam ( metafora, metonymia, irónia, perifráza).