FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trópos


trópos (gr.)

- metodické pravidlo, pomocou ktorého predstavitelia antického skepticizmu dochádzali k epoché: trópos je hľadisko, tvrdenie, téza alebo dôvod, ktorým alebo pomocou ktorého sa má dokázať, že pravda neexistuje, že svet je nepoznateľný a poznanie je vôbec nemožné.

Ainesidemovi pripisujú autorstvo desiatich trópov:

1. Sme len ľudia a nepoznáme spôsob chápania a hodnotenia ostatných živočíchov.

2. I ako ľudia sa individuálne odlišujeme, máme rôzne záľuby a predstavy o užitočnosti.

3. Veci menia svoje stavy a rôznym spôsobom sa nám potom javia.

4. My sami sa meníme.

5. Rôzne žijeme a máme odlišné názory na mravnosť a oprávnenosť zákonov.

6. Nemôžeme poznať veci v ich čistom stave, samy osebe.

7. Klamlivé sú vzdialenosti a priestorové vzťahy.

8. Je ťažké poznať mieru vecí, patričný pomer kvantity a kvality.

9. Ináč chápeme a hodnotíme veci trvalé, cudzie a vzácne.

10. Naše hodnotiace presvedčenie a naše bežné termíny sú relatívne, ale relativne termíny nempžeme poznať samy osebe ( L71;186).