FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Triumf


triumf triumf (FT)

- slávne ví»azstvo, slávny úspech; slávnostný sprievod na uvítanie ví»aza; rados» z úspechu ( L163;897).