FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trigonometria


trigonometria

- elementárna disciplína matematiky, ktorá skúma vlastnosti rovinných trojuholníkov s využitím goniometrických funkcií (sin, cos, tg, cotg, sec, cosec). Časťou trigonometrie je goniometria ( L715;742 L163;332).