FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trieda univerzálna


trieda univerzálna

- trieda všetkých indivíduí, ktoré aktuálne alebo potenciálne existujú. Univerzálnu triedu označujú obyčajne "1".

Ak je vopred zadaná istá oblasť skúmania, je univerzálna trieda totožná s triedou všetkých indivíduí tejto oblasti (túto špecifickú triedu možno označiť ako relatívnu univerzálnu triedu).