FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tridsaťročná vojna


tridsaťročná vojna

- celoeurópsky vojnový konflikt v prvej polovici 17. stor. (1618-1648). Hlavnými bojujúcimi stranami boli rakúski a španielski Habsburgovci a koalícia Nizozemska a Dánska, neskôr Švédska i Francúzska. Mala svoje vnútronemecké, ale aj širšie európske príčiny (náboženské rozpory medzi katolíkmi a a protestantami, úsilie stavov o rozšírenie moci).

Tridsaťročná vojna sa delí na tieto etapy:

1. etapa 1818-1620 - česká
2. etapa 1621-1623 - falcká
3. etapa 1625-1629 - dánska
4. etapa 1630-1635 - švédska
5. etapa 1635-1648 - francúzsko-švédska vojna.

Tridsaťročná vojna bola ukončená Vestfálskym mierom ( L715;742).