FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trickster


trickster (agngl. = podvodník, lump)

- vybitá ľudská alebo zvieracia postava, schopná premieňať sa, postava figliarska, ktorá existuje v mýtoch všetkých svetadielov a často sa maskuje ako niektoré z božstiev alebo polobožstiev veľkých náboženstiev, ako Set v egyptskom náboženstve, Prométeus v gréckom náboženstve alebo Loki v náboženstve škandinávskom. Vo väčšine prípadov je trickster mužského pohlavia, ale existujú aj typické mýty, v ktorých je hlavným predstaviteľom trickster ženského pohlavia. V celej jednej kategórii mýtov vystupuje trickster ako druhý stvoriteľ sveta alebo časti sveta a plní najmä roľu toho, kto kazí stvorenie najvyššieho božstva tým, že do sveta uvádza všetko nešťastie, ktoré sa v ňom dnes vyskytuje: smrteľnosť ľudí, pôrodné bolesti atď. Obvykle ide o mýtické epizódy, patriace k radikálnemu dualizmu ( L577;54).