FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Trichotomizmus


trichotomizmus (gr.)

- učenie o reálnom členení sa na tri podstatné súčasti; za trichotomizmus sa v tomto zmysle povaľuje napr. učenie o reálnom členení sa človeka na tri podstatné časti, a síce telo, duąu a ducha (duchovnú alebo rozumnú duąu). V intenciách trichotomizmu postupoval napr. Platon, Aristoteteles, Plotinos, Numenios, manichejci, Origenes, Apollinarios z Laodiceie, averroisti, W. Occam, Telesius, Campanella a i. (cf L646;336).