FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Triáda


triáda (lat.)

- trojitosť, trojstupňovitosť vývinu: napr. podľa Hegela prechádza každý vývinový proces troma stupňami: tézou, antitézou a syntézou.