FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trh (ekonómia)


trh ( ekonómia)

- oblasť ekonomiky, kde dochádza k výmennej činnosti medzi jednotlivými subjektami prostrednictvom výmeny tovarov a služieb za trhové ceny.

Z priestorového hľadiska je trh miesto, kde sa stretáva predávajúci a kupujúci (napr. obchodný dom, trhovisko, burza).

Z funkčného hľadiska je trh spojenie dopytu a ponuky v určitej oblasti (napr. trh práce, peňažný trh).

Najdôležitejšími prvkami trhu je dopyt, ponuka a cena ( L1342;14-15).