FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trh - odkazy


trh - odkazy

domácnosti
druhy/príklady trhu

kupujúci

názory na trh

podnik
predávajúci

štát

tovar
trh - vývoj z územného hľadiska