FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trend. týždenník ... - 'právo a legislatíva'


TREND. Týždenník o hospodárstve a podnikaní - 'Právo a legislatíva'

- právne normy, ich vnik a schvaľovanie, až po uverejnenie v Zbierke zákonov. Rubrika informuje, o čom rokoval a ako rozhodol parlament, vláda, legislatívna rada vlády, porada ekonomických ministrov, Rada hospodárskej a sociálnej dohody (tripartita). Každý mesiac prináša hospodársky kalendár - prehľad termínov daňových a odvodových povinností, dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov (cf L1010).