FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trend. týždenník ... - 'komentáre'


TREND. Týždenník o hospodárstve a podnikaní - 'Komentáre'

- rubrika, kde redakcia uverejňuje svoje postoje a mienku svojich redaktorov o aktuálnom ekonomickom dianí. Je to jediná rubrika tohto druhu v TRENDE (cf. L1010).