FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trauma psychická


trauma psychická

- duševný úraz, ktorý má za následok funkčné poruchy, niekedy aj organické zmeny; jednorazová (smrť blízkej osoby, znásilnenie), drobnejšia ale opakujúca sa (rodinné hádky, arogantný šéf), veduca k traumatizácii; v prípade traumatizujúceho vplyvu učiteľa ide o didaktogéniu alebo pedagogéniu ( L571; 213).

-------------------
trauma psychická>