FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Trauma pôrodná


trauma pôrodná

- podľa O. Ranka protrahovaná vyvrhnutosť z pohodlia maternice do nepriateľského, zmyslovo studeného sveta, do prostredia sterilných pôrodníc; predpoklad, že tu tkvie príčina väčšiny neskorších neuróz.

Za podobnú traumu sa považovalo aj odstavenie od matkinho prsníka.

Väčšina dnešných autorov zastáva názor, že ľahký či obtiažny priebeh pôrodu závisí od psychických a sociálnych okolností matkinho života (šťastné manželstvo, nemanželské dieťa, prvý alebo ďalší pôrod), a že trvanie týchto okolností po pôrode a matkin postoj k dieťaťu majú omnoho významnejší vplyv na jeho vývoj i hladinu úzkosti, než môže spôsobiť vlastný akt pôrodu ( L571;213).