FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Transcendentný


transcedentný ( lat.)

- prekračujúci, napr. prekračujúci µudský skúsenostný svet, zásvetný, nadzmyslový, jestvujúci mimo skúsenostný svet (napr. platónovské idey, Boh, ...) ( L669;177).