FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Transcendentno (chalupa, v.)


transcendentno (Chalupa, V.)

- to, čo je spôsobom nazerania nepoznateľné. Pokiaľ je transcendentno v tomto zmysle poznateľné iným spôsobom poznania ako nazeraním, označuje sa ako relativne transcendetno; javy, ktoré ležia úplne mimo hraníc myšlienkového poznania, t. j. nepoznateľné nijakým spôsobom nazerania, sú absolutne transcendentné. O nich možno tvoriť myšlienkové konštrukcie, ktoré však ležia mimo hraníc vedy ( L544;28-29).