FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tragické


tragické čes. tragično

- neriešiteľnosť protirečenia medzi nevyhnutnou požiadavkou a nemožnosťou prakticky ju splniť. Výsledkom tematizácie a zobrazenia tragického môžu byť rôzne kognitivne, umelecké, brakové, bulvárne atď. vyznamové útvary: estetická kategória tragického, etický pojem tragického, umenovedné pojmy tragického, umelecké obrazy tragického (napr. v antickej tragédii) a pod.

-----------
tragické>