FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tradicionalizmus


tradicionalizmus

- preceňovanie tradicie, tradovaného (vo vede, umení, viere, zvykoch a obyčajoch); tkvie v základe každého konzervatívneho myslenia ( L154;731).