FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Totalita filozofie


totalita filozofie

- celok, súhrn elementov a procesov tvoriacich filozofiu z hľadiska ich vzájomnej súvislosti. Jednou z ciest zviditeľnenia a poznávania totality filozofie je FILIT.