FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tomko, j. - biobibliografia


Tomko, J.

1924
- 11. 3. - sa narodil v Udavskom na Slovensku

1949
- vysvätený v Lateránskej bazilike v Ríme za kňaza

1951-1961
- doktoráty z teológie, filozofie (z odboru sociálnych vied) a z cirkevného práva

1961
- pracovník Kongregácie pre vieroučné otázky

1966 an.
- intenzívna práca na problematike zmiešaných manželstiev, zástupca katolíckej cirkvi na ekumenických stretnutiach o teológii manželstva

1979
- pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za arcibiskupa a generálneho tajomníka celosvetovej biskupskej synody

1985
- 25. mája - pápežom Jánom Pavlom II. vymenovaný za kardinála

1985-1989
- iniciátor pätnástich misijných ciest do Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky, Austrálie a Oceánie

1995
- 29. marca - mu udeľuje Univerzita Komenského v Bratislave čestnú vedeckú hodnosť doktora filozofických vied