FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tomáš akvinský - biobibliografia


Tomáš Akvinský

* 1225 Roccasecca pri Aquine neďaleko Neapola
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
- vzdelávanie sa u benediktínov na Monte Cassino

...
- štúdium na neapolskej univerzite

1243
- vstup do dominikánskeho rádu

1245
- od tohto roku štúdium v Kolíne ako žiak Alberta Veľkého

...
- štúdium v Paríži

...
- štúdium vo viacerých talianskych mestách

1256-1273
- "Questiones disputate".

1261-1264
- "Summa contra gentiles", hlavné filozofické dielo, v ktorom Tomáš najúplnejšie rozviedol svoju filozofickú sústavu

1265-1273
- "Summa theologiae"

1269
- od tohto roku opäť pôsobenie v Paríži

- pôsobenie v Neapoli

+ 1274 Fossanuove pri Ríme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~