FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tolerancia


tolerancia

- znášanlivosť.

Termín 'tolerancia' sa prvý raz objavil v 16. stor. (doba náboženských vojen) a chápal sa niekedy pejoratívne (ako synonymum ľahostajnosti k pravde náboženských dogiem alebo k prijímaniu kacírstva).

V dnešnej dobe (minmálne od 18. stor., kedy sa rozšíril boj proti fanatizmu) sa termín 'tolerancia' chápe ako duchovný postoj (individuálny alebo kolektívny), ktorý každému dáva slobodu vujadrovať názory a postoje, odlišné od názorov druhých.

Z mravného hľadiska však pojem tolerancie zostáva dvojznačný, pretože pri tolerancii môže ísť prosto o dôsledok skeptiicizmu, ktorý pripúšťa, že všetky názory majú rovnaku hodnotu a že neexistuje pravda alebo hodnota,, ktorá by stála za to, aby sme ju náruživo obhajovali. Tento problém jasne ilustruje dielo J. Locka 'Pojednanie o tolerancii' (1685-1686), kde autor tvrdí, že uplatňovať toleranciu znamená dávať jej hranice ( L719;302).

------------
tolerancia>