FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Tlačidlo (windows)


tlačidlo ( Windows)

- malý obdĺžnik s vytieňovanými stranami a s opisom, ktorý sa používa na vyvolanie určitej akcie, napr. tlačenie, prekreslenie obrázka, čítanie súboru z disku atď.