FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Titani


Titani

- podľa gréckej mytológie staršia generácia gréckych bohov, deti boha neba Urana a bohyne zeme Gaie, a síce synovia Okeanos, Koios, Krios, Hyperion, Iapetos a Kronos, dcéry Teia, Rea, Mnemosyne, Foibe, Temis a Tetys. K Titanom niekedy rátali aj potomkov z ďalšieho pokolenia, napr. Prometea. Titani sa pokúšali zmocniť vlády nad svetom, boli však Diom a ostatnými olympskými bohmi po krutom boji (titanomachia) porazení a zvrhnutí do večnej tmy Tartaru. Ich pomstiteľmi sa mali stať Giganti, ktorí boli takisto porazení (gigantomachia).