FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Textilníctvo


textilníctvo

- odbor priemyslu, ktorý spracováva vláknité suroviny na priadze, tkaniny, pleteniny a ąpeciálne výrobky, ktoré tieľ upravuje a zuąµach»uje.

Textilníctvo sa delí na bielizníctvo, tkáčątvo, pletiarstvo, odevnictvo a úpravníctvo.

Textilníctvo spracováva prírodné vlákna a synteické vlákna ( L42;1244).

---------------
textilnictvo>