FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Text - zoznam textov v iných systémoch


text - zoznam textov v iných systémoch

1. Definícia spojení s inými systémami:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Poznámka: Nižšie vysvietené kľúčové slová možno napísať aj v ktoromkoľvek inom uzle FIE. Návrat do FIE sa vykoná vždy na to miesto, odkiaľ sme iný systém volali.

Textový editor T602 ............................................... T602 Turbo Pascal verzia 6.0 ........................................... tp

2. Definíca spojení s lineárnymi textami pod inými systémami:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aristoteles: Metafyzika. In: L25;243-492 L195 ..................... metafyzi Jung, R. K.: User's Manual for the ARJ archiver program, Jan. 1992 arj
Piaček, J.: Filozofia obdobia baroka .............................. filobbar Piaček, J.: Hyperdokument FILIT ................................... hypfilit Piaček, J.: Základné smery filozofie 20. storočia. 8. kapitola .... zaklsmer ABC matematiky (stlač <F9>, napíš mat a stlač <Enter>)