FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teurgia


teurgia (gr.)

- magické zaklínanie bohov alebo démonov.

U Grékov to bola veda o spojení človeka s nadpozemskými bytosťami pomocou magickych obradov a mystickych cvičení. Uplatňovala sa napríklad v novopytagoreizme.