FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Termín základný


termín základný = termín primitívny = termín nedefinovaný

- je termín, ktorý vystupuje v axiómach alebo postulátoch a v danom jazyku sa nedefinuje ( L184;88).