FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória výchovy radikálna


teória výchovy radikálna

- štruktúrne konfliktné smery sociológie výchovy, ktoré kritizujú východiská i závery funkcionalistickej teórie výchovy. Budúce profesionálne zaradenie podla radikálnej teórie vôbec nesúvisí so školskými výsledkami a školy slúžia len nato, aby v príslušníkoch znevyhodnených skupín v spoločnosti vyvolali zdanie, že ich selekcia pre rôzne profesionálne pozicie sa uskutočnila spravodlivo. Prípadne isté školy skutočne umožňujú dosiahnuť svojím absolventom vysoký socioekonomický status, ale prístup do týchto škôl je umožnený len privilegovaným skupinám. Školy tak legitimizujú postavenie a vysady relativne malej elity a pomáhajú udržať široké masy v podradnom postavení v súlade s princípom korešpondencie ( L1039;185).

---------------------------
teória výchovy radikálna>