FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória štátu a práva marxisticko-leninská


teória štátu a práva marxisticko-leninská

- skúmanie všeobecných zákonitostí vzniku a vývoja štátu a práva ako súčastí ideologickej nadstavby spoločnosti; odhaľuje hlavné, typické črty, ktoré charakterizujú štát a právo z hľadiska ich účelu a fungovania za určitých historických typov výrobnych vzťahov, skúma zákonitosti revolučného striedania jednotlivych historických typov štátu a práva a rozpracováva tézy, kategorie a pojmy spoločné pre jednotlivé čiastkové vedy o štáte a práve ( L525;421).