FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória štátoprávna - zoznam literatúry


teória štátoprávna - zoznam literatúry

Kolektív autorov: Občianska náuka. Náuka o spoločnosti, 1994
L669; 77-89 (Základy štátoprávnej teórie)