FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória štádií ekonomického rastu


teória štádií ekonomického rastu

- teória W. Rostowa, podľa ktorej sa história delí na päť štádií:

1. tradičná spoločnosť, ktorá zahrnuje všetky spoločnosti až po kapitalizmus; tuto spoločnosť charakterizuje nízka úroveň produktivity práce, prevaha poľnohospodárstva v ekonomike;

2. prechodná spoločnosť - podmienečne sa zhoduje s prechodom k predmonopolistickému kapitalizmu;

3. obdobie vzostupu, charakterizované priemyselnými revolúciamia začiatkom spriemyselňovania;

4. obdobie zrelosti - zavřšenie spriemyselňovania a vznik priemyselne vysokorozvinutých krajín;

5. obdobie vysokej úrovne masovej spotreby - dosiahlo sa teraz len v USA.