FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória sociálnej stratifikácie


teória sociálnej stratifikácie

- sociologické učenie o štruktúre spoločnosti, podľa ktorého sa spoločnosť delí na sociálne vrstvy - straty. Za základ tohto delenia sa berú rozličné znaky: ekonomické, politické, biologické, rasové, náboženské a i. ( L53;514).