FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória riadenia - školy/smery


teória riadenia - školy/smery

batizmus

ekonometria

fayolizmus
fordizmus

škola medziľudských vzťahov
škola sociálnych systémov
škola teórie riadenia empirická
škola teórie riadenia kvantitatívna

taylorizmus
teória industriálnej spoločnosti
teória manažérskej elity
teória manažérskej revolúcie
teória postindustriálnej spoločnosti
teória riadenia socialistická