FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória relacionality intencionálnej fil. (letz, j.)-ei


teória relacionality intencionálnej filozofická ( Letz, J.)-EI

EI1.
Filozofická teória intencionálnej relacionality je súčasťou filozofie ľudského subjektu (cf. L176;160).