FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória relácií


teória relácií = logika vzťahov
Kód: 575

- jedno z najrozvinutejších odvetví matematickej logiky, v ktorom sa rozpracúva extenzionálne chápanie vzťahu čiže pojem relácie. Teoria relácií skúma štruktúru vzťahu, jeho vlastnosti a rozpracúva kalkul relácií, resp. zákony, ktorými sa riadia operácie umožňujúce z daných relácií tvoriť iné relácie.

Teoriu relácií pôvodne rozpracoval De Morgan, Ch. S. Peirce a E. Schr"pojem.php?obl=Der<"../fb/00065.html"pojem.php?obl=> L65<"

-----------------
teória relácií>