FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória rastu organického


teória rastu organického

- koncepcia vývoja svetového systému analogicky s rastom alebo vývojom organizmu, pri ktorom sa prejavuje jednak špecializácia jednotlivych častí organického systému, jednak funkčná vzájomná závislosť medzi nimi. Teoria organického rastu predstavuje jeden z modelov riešenia globálnych problémov, ktorú v druhej správe Rímskeho klubu "Ľudstvo v bode obratu" (1974) sformulovali M. Mesarovič a E. Pestel ako protiváhu predstavy o nulovom raste z prvej správy Rímskeho klubu. Podľa autorov teórie organického rastu diktuje takýto prístup vzájomná závislosť krízových situácií: kríza preľudnenia, kríza životného prostredia, potravinová, energetická, surovinová kríza a pod. ( L53;510).