FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória pravdy korešpondenčná


teória pravdy korešpondečná

- teória, ktorá sa zakladá na myšlienke, že poznatok je pravdivý, keď obsah (význam) našej predstavy (myšlienky) je zhodný, súhlasí s poznávanou skutočnosťou, t. j. keď je jeho adekvátnym obrazom (odrazom, reflexom).