FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória postindustriálnej spoločnosti


teória postindustriálnej spoločnosti

- koncepcia futurológie vychádzajúca z industrializmu, podla ktorého je vyvoj každej spoločnosti určovaný vyvojovou úrovňou priemyslu, vyjadrenou zovšeobecneným ukazovateľom výšky hrubého národného produktu.

Hrubý národný produkt, charakteristický pre väčšinu ázijských, afrických a latinskoamerických krajín bez ohľadu na ich spolocenské zriadenie, predstavuje štádium predindustriálnej spoločnosti.

Vysoká úroveň hrubého národného produktu, charakteristická pre európske a severoamerické krajiny, predstavuje rozličné štádiá industriálnej spoločnosti.

Pre postindustriálnu spoločnosť je príznačná ešte vyššia úroveň hrubého národného produktu; prevažujú v nej zamestnanci vo výrobe informácií deväť desatín i viac zamestnaných), znižuje sa podiel zamestnaných v priemyselnej výrobe (jedna desatina a menej) a v poľnohospodárskej vyrobe až na jednu stotinu. Približne rovnaká je aj korelácia medzi vysoko-, stredne- a nízkokvalifikovanými pracovníkmi s príslušnou úrovňou vzdelania. Podstatne sa znižuje ročný pracovný čas; zastavuje sa rast obyvatelstva v dôsledku zníženej pôrodnosti a preorientovania ekonomiky a kultúry na zvyšovanie kvality života, t. j. na uspokojovanie prevažne kulturnych potrieb a pod. ( L53;510).

---------------------------------------
teória postindustriálnej spoločnosti>