FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória peňažná dôchodková


teória peňažná dôchodková

- jedna z obmien kvantitatívnej peňažnej teórie, podľa ktorej pôsobenie peňazí vo sfére výmeny a výroby je vymedzené vytváraním sa a vynakladaním penažných dôchodkov; zisťuje závislosti medzi peniazmi, cenovou úrovňou, produkciou a zamestnanosťou; tvrdí, že na zistenie tychto závislostí treba skúmať povahu a zdroje dôchodku, cesty jeho použitia, účinky každej z týchto ciest, povahu dopytu po produkte, vzťah medzi rozsahom dopytu a národným dôchodkom a pod. ( L421;114).