FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória množín


teória množín Kód: 161

- časť matematiky, ktorá skúma všeobecné vlastnosti množín, najmä nekonečných ( L75;380). Teória množín skúma vzájomne jednoznačnú zhodu množín, ich usporiadanie, mohutnosť množiny, operácie, ako zjednotenie a prienik množín a iné.

Matematickú teóriu množín založil G. Cantor, ktorý množinu chápal ako "zhrnutie dobre odlíšených objektov nášho nazerania alebo myslenia - ktoré sa nazývajú 'prvkami' množiny - do jedného celku".

----------------
teória množín>