FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Teória kultúrnych cyklov


teória kultúrnych cyklov

- ucenie o nevyhnutnej opakovateľnosti v historickom kultúrnom vývoji, ktoré vyrástlo z krízy historicko-porovnávacej metódy. Podľa tejto teórie sa vnútorné suvislosti dejín prejavujú vo všeobecnom štýle kultúry. Historické analógie nepotrebujú zdôvodnenie, sú vierohodné samy osebe. Fundamentálnu ontologickú štruktúru dejín možno postihnúť intuitivne.

Predstavitelia: Spengler, Toynbee a i.